Pelarsalen vinner kommunens första träbyggnadspris.

2018-10-03

Vi är stolta över att tillsammans med HSB stå bakom byggnationen av Pelarsalen, som i oktober 2018 utsågs till vinnare av Växjö Kommuns Träbyggnadspris.

Priset delar Växjö Kommun ut för att belöna och uppmuntra träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation av trä och stärka kommunens träbyggnads strategi.