Om oss

Dynacon Construction AB startades 2010 av kvartetten Håkan Stjernqvist, Lars Molander, Kent Kristensen och Magnus Carlsson. Alla har arbetat i byggbranschen under lång tid och har en stor erfarenhet av att driva byggprojekt. Under våren 2011 startades Dynacon Construction Blekinge AB med Joakim Andersson och Christer Willysson som delägare. Även dessa två har under många år arbetat i bygg-branschen och har en gedigen kunskap med sig. År 2016 startades Dynacon Kalmar som kompletterar region sydöstra Sverige.

I nuläget har Dynacon Construction AB 99 anställda varav 69 yrkesarbetare, Dynacon Construction Blekinge AB har 51 anställda varav 41 yrkesarbetare och Dynacon Construction Kalmar AB har 44 anställda varav 32 yrkesarbetare.

Sedan 2021 är Dynacon BKMA certifierade. Det innebär att vi genomgått grundliga kontroller av våra rutiner, policys och våra interna och externa sätt att samarbeta. Denna certifiering garanterar att vi kontinuerligt arbetar med att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som ställs på oss, att vi åtar oss uppdrag som ger hållbara produkter med kloka och miljövänliga materialval, att vi kontrollerar att vi samarbetar med andra aktörer som håller hög kvalitet och att vi erbjuder en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Denna certifiering följs upp årligen, vilket innebär att detta är en levande process:

K – Kvalitet

M – Miljö

A – Arbetsmiljö

För att ta del av samtliga Dynacons policydokument så kontakta oss gärna, info@dynacon.se.