Om oss

Dynacon Construction AB startades 2010 av kvartetten Håkan Stjernqvist, Lars Molander, Kent Kristensen och Magnus Carlsson. Alla har arbetat i byggbranschen under lång tid och har en stor erfarenhet av att driva byggprojekt. Under våren 2011 startades Dynacon Construction Blekinge AB med Joakim Andersson och Christer Willysson som delägare. Även dessa två har under många år arbetat i bygg-branschen och har en gedigen kunskap med sig. År 2016 startades Dynacon Kalmar som kompletterar region sydöstra Sverige.

Dynacons affärsidé är att inom de tre områdena byggentreprenad, byggservice och projektutveckling utveckla ett värdeskapande och gränsöverskridande samarbete tillsammans med kunder, leverantörer och medarbetare. Vi är en flexibel organisation som möjliggör snabba beslutsvägar och bra förutsättningar till att förlägga arbetsinsatser där de behövs som bäst. Nyckelord för verksamheten är engagemang, nytänkande, personlig service och samarbete.

I nuläget har Dynacon Construction AB 99 anställda varav 69 yrkesarbetare, Dynacon Construction Blekinge AB har 51 anställda varav 41 yrkesarbetare och Dynacon Construction Kalmar AB har 44 anställda varav 32 yrkesarbetare.