Kv Sjöspegeln

2020-11-23

Sjönära hyresrätter i Växjös nya stadsdel!

54 lägenheter på två och tre r o k

Bredvik ligger vackert beläget utmed Norra Bergundasjöns västra strand. En ny stadsdel i Växjö växer fram och utformas med den direkta kopplingen till natur och utemiljö. Nya gångstråk och cykelvägar gör att du tar dig enkelt till Växjö city och dess stora handelsområden.

De 54 hyreslägenheterna på två och tre r o k, har genomgående gedigna materialval, energisnåla maskiner och LED-belysning. Utomhus förstärks trädgårdskänslan av häckar kring fruktträd och gräsmattor. Allt till en hyra som tål att jämföras.

 

https://www.varendshem.se/vara-projekt/