BKMA Certifiering

2022-02-17

BKMA certifierat företag – ett kvitto på att vi bryr oss.

Sedan 2021 är Dynacon BKMA certifierade. Det innebär att vi genomgått grundliga kontroller av våra rutiner, policys och våra interna och externa sätt att samarbeta. Denna certifiering garanterar att vi kontinuerligt arbetar med att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som ställs på oss, att vi åtar oss uppdrag som ger hållbara produkter med kloka och miljövänliga materialval, att vi kontrollerar att vi samarbetar med andra aktörer som håller hög kvalitet och att vi erbjuder en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Denna certifiering följs upp årligen, vilket innebär att detta är en levande process:

K – Kvalitet

M – Miljö

A – Arbetsmiljö

För att ta del av samtliga Dynacons policydokument så kontakta oss gärna, info@dynacon.se.