Tjänster

Dynacon Construction AB är en totalleverantör inom byggsektorn. Med gedigen kunskap och erfarenhet skapar vi nya och flexibla lösningar för alla typer av byggnationer. Den samlade kompetensen inom organisationen är stor vilket ger oss trygghet i att arbeta med alla typer av projekt. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet med våra under-entreprenörer för att säkerställa en bra slutprodukt åt kunderna. Vår verksamhet är fördelad på de tre områdena  byggentreprenad, byggservice och projektutveckling.