Byggentreprenad

Företagets kärnverksamhet utgörs av entreprenadverksamhet. Inom organisationen finns en bred kompetens för att kunna driva stora projekt och vår personal finns med i alla delar av byggprocessen. Våra platschefer har alla en gedigen erfarenhet och vi har goda och långvariga relationer med våra underentreprenörer vilket borgar för ett bra samarbete.