Byggservice

Byggserviceverksamheten utgör en trygg och stabil bas i företaget. Byggservice omfattar ny- och ombyggnation, fastighetsservice och underhåll. Här arbetar våra erfarna arbetsledare tillsammans med engagerade medarbetare i såväl stora som små projekt. Byggserviceverksamheten omfattar även löpande avtal med kunder där vi kontinuerligt ansvarar för service och underhåll av fastigheter.