Förskolan Paletten

2014-03-19

Dynacon har med Växjö Fastighetsförvaltning AB som beställare fått i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av Bokelundskolan för att skapa ny avdelningar åt förskolan Paletten. Arbetet påbörjas under våren 2014 och förskolan, som troligen blir Sveriges största, ska vara helt klar i december 2014.