EY Entrepreneur of the year

2015-11-26

EY Entrepreneur of the year 2015 har haft regionfinal för region öst. De entreprenörer som lyckats komma till final har skapat både tillväxt och historia genom nyskapande visioner, tydliga värderingar och socialt ansvar. Finalisterna väljs ut av en oberoende jury som granskat entreprenörerna utifrån sex kriterier.

- entreprenörsanda

- ekonomisk utveckling

- strategisk inriktning

- inverkan på omvärlden

- innovation

- personlig integritet och inflytande

Kvartetten Håkan Stjernqvist, Lars Molander, Kent Kristensen och Magnus Carlsson var en av finalisterna!