Di Gasell 2014

2014-10-07

Dynacon kom på andra plats bland Kronobergs Gasellföretag 2014.

Dagens industri utser varje år de snabbast växande företagen i landet. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga kriterier nedan. Det är alltid företagets fyra senaste års-redovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser