Bokelund

  • Bokelund

Dynacon utför om- och tillbyggnad av Bokelundskolan i Växjö för att skapa nya avdelningar åt förskolan Paletten. Med sina åtta nya avdelningar kommer förskolan som står klar i december 2014 att bli Sveriges största.

Växjö Fastighetsförvaltning AB

Projekt:
Bokelund
Ort:
Växjö
År:
2014
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Kjell Hammarroth