Dalbo Vårdcentral

  • Dalbo Vårdcentral
  • Montering av prefabväggar.

Dynacon är generalentreprenör för om- och tillbyggnad av Dalbo Vårdcentral i Växjö. En tillbyggnad ska göras på ca 430 kvm där en platta gjuts på marken med väggar av prefabricerad betongelement av sandwichtyp. Befintlig yta på ca 1100 kvm byggs om med ny planlösning och nya ytskikt samt ny kyla och ventilation. Utöver dessa arbeten ska höghus med lägenheter och lokaler för bl a polis driftoptimeras. Projektet drivs i etapper med första inflyttning till sommaren 2014 och allt ska stå klart i januari 2015.

Växjöbostäder AB

Projekt:
Dalbo Vårdcentral
Ort:
Växjö
År:
2014
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Kjell Hammarroth