Södra kontorsombyggnad

  • Södra kontorsombyggnad

Södra Skogsägarna ska bygga om sitt huvudkontor vid Sjöudden i Växjö och vi har fått i uppdrag att genomföra projektet. Arbetet startar upp i maj 2014 och utförs i etapper under två år framåt.

Södra Skogsägarna

Projekt:
Södra kontorsombyggnad
Ort:
Växjö
År:
2014-2016
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Magnus Carlsson