Arena Rosenholm

  • Arena Rosenholm

Ombyggnation för TV-läktare på Rosenholms Telenor arena.

Karlskrona Kommun Fastighetskontoret

Projekt:
Arena Rosenholm
Ort:
Karlskrona
År:
2012
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Joakim Andersson