Kvarteret Munken

  • Kvarteret Munken

Ombyggnation av fastigheten Munken utförs och nya lokaler skapas åt bl a Laserkliniken och Eductus.

Edbergs Fastigheter

Projekt:
Kvarteret Munken
Ort:
Växjö
År:
2012
Tjänster:
Byggservice
Ansvariga:
Kent Kristensen
Dynacon är ett företag med stor kompetens och erfarenhet i kombination med ett trevligt bemötande.

Stefan Edberg