Riggen

Efter
  • Riggen
  • Bostadsmoduler lyfts på plats.
  • Montering av bostadsmoduler.

Christer Hermansson Fastigheter låter uppföra fyra en-plans radhus på taket på det så kallade Riggenhuset i Karlshamn. I andra etappen ska sex st en och en halv-plans radhus byggas.  Dynacon har fått i uppdrag att utföra förstärkningsarbeten (gjutning av betongbalkar) av taket där sedan Moelven ska montera fabriksfärdiga bostadsmoduler. I Dynacons åtaganden ingår även ny entré i markplan samt utemiljö på taket. Etapp 1 ska vara klar under våren 2013.

Före

Projekt:
Riggen
Ort:
Karlshamn
År:
2012
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Martin Larsson