Kvarteret Nunnan

Efter
  • Kvarteret Nunnan
  • Kvartetet Nunnan i centrala Växjö
  • Teliabutiken med entré mot Storgatan
  • Ny interiör i Teliabutiken
  • Arbetet pågår i Kappahls nya lokal
  • Kappahls nya lokal byggs med entré mot Storgatan
  • Swedbank

Ombyggnation av butiks- och kontorslokaler i fastigheten Nunnan. Projektet innebär bl a att bygga nya kontorslokaler åt Swedbank samt nya butiksytor åt Teliabutiken och Kapp-Ahl.

Före

Nunnan Fastigheter AB

Projekt:
Kvarteret Nunnan
Ort:
Växjö
År:
2012
Tjänster:
Byggservice
Ansvariga:
Kent Kristensen