Flamman

  • Flamman

Om- och tillbyggnad av samlingssal och matsal vid Sandviksverket.

Växjö Energi AB

Projekt:
Flamman
Ort:
Växjö
År:
2012
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Lars Molander