Blå paviljongen

  • Blå paviljongen

Flytt och ombyggnation av paviljong på universitetsområdet.

Linnéuniversitetet

Projekt:
Blå paviljongen
Ort:
Växjö
År:
2012
Tjänster:
Byggservice