Skeppsbrokajen

  • Skeppsbrokajen

Dynacon har tillsammans med Projektbyggaren fått markanvisning för byggrätt nr 1 på Skeppsbrokajen i Karlskrona. Skeppsbrokajen är med sitt läge vid havet och närhet till centrum ett av Karlskronas mest attraktiva områden.

Byggnaden som ska uppföras kommer att omfatta ca 2.300 m2 i form av kontorslokaler. Vid projekteringen har stor vikt lagts vid flexibilitet samt energi- och miljötänkande.

 

Projekt:
Skeppsbrokajen
Ort:
Karlskrona
År:
2013
Tjänster:
Projektutveckling
Ansvariga:
Joakim Andersson