Waterfront

  • Waterfront

Vi bygger ett nytt kontorshus på 2.500 kvm i centrala Karlskrona. Beställare är Klövern och de nya lokalerna ska vara färdiga i juni 2015.

Klövern

Projekt:
Waterfront
Ort:
Karlskrona
År:
2014-2014
Tjänster:
Byggentreprenad