Växjö GK

  • Växjö GK

Ombyggnad av klubbhus åt Växjö Golfklubb, nytt kök och utökade matsalsytor skapas.

Växjö Golfklubb

Projekt:
Växjö GK
Ort:
Växjö
År:
2010
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Lars Molander