Tingsryds Lastbilscentral

  • Tingsryds Lastbilscentral
  • Stommen är på plats.
  • Glättning av golv.

Dynacon bygger nytt kallager åt Lastbilscentralen i Tingsryd.

Tingsryds Lastbilscentral

Projekt:
Tingsryds Lastbilscentral
Ort:
Tingsryd
År:
2014
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Kent Kristensen