SSS K4 & K6

  • SSS K4 & K6
  • Asfalt och gröna ytor på innergården grävs upp för att göra plats åt en ny huskropp.
  • K4 plan 1, nya besöksrum och administrativa utrymmen ska byggas.
  • K4 plan 1, här har byggnation av nya förvaltningslokaler påbörjats.
  • Markberedning utförs för att kunna bygga samman befintliga hus.

Dynacon utför ny-  och ombyggnationer vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. För att optimera klinikens verksamhet byggs en ny huskropp som sammanfogar de befintliga byggnaderna K4 och K6. Byggnationen omfattar bland annat en ny inpassering och bevakningscentral, en tandläkarmottaning samt nya expeditioner. Arbetet påbörjas i oktober 2012 och kommer att pågå en bit in på 2014.

Landstinget Kronoberg

Projekt:
SSS K4 & K6
Ort:
Växjö
År:
2012
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Lars Molander