Smålandsposten

Gota Media

Projekt:
Smålandsposten
Ort:
Växjö
År:
2012
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Kent Kristensen
  • Smålandsposten

Om- och tillbyggnad av Smålandspostens lokaler.