Kvarteret Skatan

  • Kvarteret Skatan

Tillbyggnation av förskola på Dalboområdet. Arkitekt för projektet är LBE Arkitekter.

Växjö Fastighets AB

Projekt:
Kvarteret Skatan
Ort:
Växjö
År:
2011
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Lars Molander