Jula

  • Jula
  • Montering av stomme.
  • Montering av betongelement.
  • Tak på plats.

Dynacon har fått uppdraget att uppföra ett nytt handelshus i Karlskrona. Det är Jula fastigheter som beställt en totalentreprenad där två byggnader på sammanlagt 7.800 m2 ska byggas .

Handelshuset ska förutom Julas varuhus innehålla ytterligare tre butiker. Byggstart sker i oktober 2013 och projektet ska vara färdigt vid årsskiftet 2014/2015.

Projekt:
Jula
Ort:
Karlskrona
År:
2013-2014
Tjänster:
Byggentreprenad