IKEA museum

  • IKEA museum
  • Takarbete
  • Plan 3
  • Montering av skärmtak.
  • Invigning

Dynacon har fått i uppdrag att bygga om IKEA´s gamla varuhus i Älmhult. Varuhuset som byggdes redan 1958 ska nu byggas om till museum och förväntas bli ett stort besöksmål.

IKEA

Projekt:
IKEA museum
Ort:
Älmhult
År:
2014
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Christian Gustafsson