IKEA hotell

Efter
  • IKEA hotell
  • Etablering

Dynacon utför nybyggnad av hotell samt om- och tillbyggnad av konferens-, restaurang- och receptionsbyggnad åt IKEA hotell i Älmhult.

Före

IKEA Fastigheter AB

Projekt:
IKEA hotell
Ort:
Älmhult
År:
2015-2016
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Kjell Hammarroth