Basfiolen

  • Basfiolen

Dynacon bygger om ett LSS-boende i Växjö. Projektet pågår fram till november 2013.

Danneborgs Fastighets AB

Projekt:
Basfiolen
Ort:
Växjö
År:
2013
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Lars Molander