Återvinningscentral Norremark

  • Återvinningscentral Norremark

På uppdrag av Växjö kommun bygger vi en ny återvinningscentral på Norremark i Växjö. Den nya återvinningscentralen är planerad för att på ett säkert sätt kunna ta emot fler besökare. Utrymme kommer att skapas för en mer noggrann sortering och större möjligheter att lämna till återbruk i stället för till återvinning. Den nya anläggningen ska stå klar i januari 2019.

http://vaxjo.se/arkiv/nyheter/nyheter/2018-01-31-vaxjo-kommun-bygger-ny-atervinningscentral.htmll

Växjö Kommun

Projekt:
Återvinningscentral Norremark
Ort:
Växjö
År:
2018
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Christian Gustafsson