Vuxenpsyk

  • Vuxenpsyk
  • Uppstart av markarbeten.

Region Kronoberg har fattat beslut om att starta den stora nybyggnationen av vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden kommer att innehålla lokaler för äldre-, psykos-, beroende- och allmänpsykiatrin samt psykiatrisk akutmottagning.

Dynacon har fått uppdraget att genomföra nybyggnationen med start av markarbeten i augusti 2017 och med en planerad inflyttning under hösten 2019.

Nybyggnaden är på tre våningar med den översta våningen indragen och den första våningen blir delvis byggd i souterrängplan. Det blir fyra större och två mindre innergårdar och byggnadens totala yta blir ca 16.000 m2.

Vi är glada för förtroendet att få utföra detta projekt som definitivt är ett av Dynacons största projekt hittills.

 

 

 

Region Kronoberg

Projekt:
Vuxenpsyk
Ort:
Växjö
År:
2017-2019
Tjänster:
Byggentreprenad
Ansvariga:
Kjell Hammarroth