McDonalds

  • McDonalds

Tillbyggnation för utökade serveringsytor utförs på McDonalds Samarkand.

Hansan Restaurang AB

Projekt:
McDonalds
Ort:
Växjö
År:
2011
Tjänster:
Byggservice
Ansvariga:
Kent Kristensen